Mitterminsrabatt
Nu är studion i full sving och vi är redan halvvägs genom vårterminen.
För dig som inte kommit igång finns det fortfarande gott om möjligheter. 10-12 mars håller Christina en introduktionskurs till Ashtanga Yoga. Dessutom är nu samtliga kurser prissänkta, för dig som vill påbörja en kurs med en senare start.
Varmt välkomna!
Mars 08, 2017 från Cecilia Wong