Yogasūtra studiegrupp

1 400 kr

Den här kursen är tänkt som en studiegrupp för den som är intresserad av att förstå eller fördjupa sin kunskap om yogasūtra. Ingen förkunskap behövs – alla är välkomna!

Om kursens upplägg

Texten, sammanställd av Patañjali, presenterar yogas hela lära i 195 korta strofer; aforismer. Dessa strofer handlar till stor del om sinnets natur och hur vi kan förhålla oss till det. Rent praktiskt beskrivs hur en reflekterande praktik och etiska förhållningssätt stöttar en större klarsynthet och sinnesjämvikt.

Studiegruppen är tänkt som en trygg bas där vi tillsammans diskuterar, ifrågasätter, motiverar och inspirerar varandra till en ökad medvetenhet om hur yogas filosofi rent praktiskt kan tillämpas genom livets alla delar, i vardagen och i våra relationer.

Teoretiska föreläsningar varvas med diskussion, recitation och egen reflektion. Texten är ett historiskt dokument taget ur sin kontext, därför ligger undervisningens tonvikt i själva undersökandet av texten som en möjlig plattform för självreflektion och personlig utveckling i vår nutida kontext.

Under kursens gång har du hemuppgifter som grund för fortsatt reflektion och introspektion samt som underlag till vidare diskussioner i gruppen.

Varmt välkommen!

Om Jenny

Har lång erfarenhet av en personlig yoga- och reflektionspraktik, att guida andra samt flertalet gedigna lärarutbildningar inom yoga. Akademiska studier har resulterat både i en magisteruppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms Universitet (2007) samt en Osteopatisk examen från Stockholm College av Osteopathic Medicine (2017).

I undervisningssammanhang tycker jag om att blanda resonemang från yogisk filosofi med yogas bredd av praktiska redskap. Med noggrannhet, integritet och humor försöker jag hålla rummet och erfarenheten har visat att människors olikhet berikar lärande.

Lärande är en livslång process och jag har en stor nyfikenheten kring språkets nyanser och hur det hjälper forma inre och yttre landskap samt vårt förhållningssätt till oss själva och andra. Jag önskar både vara normkritisk och normkreativ i min pedagogik och blir gärna vänligt upplyst om mina egna blinda antaganden.

Den yogiska filosofin
  • 20 oktober
  • 17 november
  • 8 december
  • 19 januari

08.30-11.00
Lärare: Jenny Lindgren
Torget 
Förkunskaper

Studiegruppen kräver inga förkunskaper. 

 

 

Du kanske också gillar