Idag är stressrelaterade sjukdomar en stor orsak till sjukskrivningar. Ökade krav på hög kompetens, kontinuerligt ökad prestation och flexibilitet kan göra det svårt att balansera arbetslivet med friskvård. Yoga är ett dokumenterat effektivt redskap för att minska stress, öka välbefinnandet och därmed behålla en god arbetsmiljö. YogiYogini har lång och bred erfarenhet av yoga inom arbetslivet och skräddarsyr ett program som tillgodoser dina kollegors behov. Ni står för lokal och deltagare, vi tillhandahåller allt som behövs för att yogan ska bli en positiv upplevelse.
Kontakta oss gärna för kostnadsförslag.
”Vi har Yoga på jobbet en gång i veckan för att få mer kraft, koncentration och kärlek till att arbeta för psykosocialt utsatta barn och ungdomar, förbättra deras situation, kämpa för förändring och ett bra liv! Vi har en liten mottagning i Enskede och arbetar på uppdrag av olika socialtjänster i landet med att placera barn i goda hem och ge dem det de behöver vad gäller behandling, skola, fritid och familj. Genom att Yogaläraren kommer till oss varje torsdag morgon, kan vi effektivt använda friskvårdstimmen och dessutom yoga i vårt arbetslag – det stärker gruppsammanhållningen och gruppens tålighet mot stress.”
- Marie Mandel, Verkställande direktör,
Barn- och familjejouren